ژست کنترل Xperia Touch

استفاده از ژست های جدید برای کنترل Xperia Touch

در اینجا می توانید نحوه استفاده از عملکرد جدید کنترل ژست با Xperia Touch را بیاموزید. به راحتی از فاصله دور با چند حرکت و ژست آسان، دستگاه Xperia Touch خود و در نهایت سیستم خود را بر روی صفحه نمایش مورد نظر، کنترل و هدایت کنید.

دسترسی و موقعیت شما برای اینکه Xperia Touch را لمس کنید:

ابتدا اطمینان حاصل کنید که در فاصله 1 تا 4 متری از Xperia Touch، در شعاع 50 درجه در مقابل دوربین قرار گرفته اید، همچنین اطمینان حاصل کنید که اتاق به خوبی روشن شده باشد، این تضمین می کند که Xperia Touch بتواند به خوبی حرکات شما را ببیند.

تشخیص حرکات اشاره ای:

شما می توانید از طریق Xperia Touch و با نگه داشتن انگشت اشاره خود، و سپس حرکت آن به اطراف برای کنترل نشانگر روی صفحه نمایش اقدام کنید.

همینطور هنگامی که شما آنچه را که میخواهید استفاده کنید، را لازم دارید، کافیست به سرعت انگشت اشاره خود را با انگشت شست خود لمس کنید و آن را انتخاب کنید.

حرکات کنترل از راه دور:

برای فعال کردن حرکات کنترل از راه دور، دست خود را به صورت کف دست رو به جلو به سمت Xperia Touch به بالا بیاورید، این باعث می شود که کنترل پنل ظاهر شود.

پانل ظاهر می شود و سپس می توانید کف دست خود را در جهات مختلف حرکت دهید و در گزینه های منو، قبل از ورود برای انتخاب گزینه ای که می خواهید استفاده کنید، حرکت کنید.

برای تغییر حالت حرکات اشاره گر و کنترل از راه دور کنترل کنترلر، دست خود را به آسانی پایین بیاورید.

کنترل حرکات را می توان برای بعضی از برنامه ها و ویژگی های اندروید، اما نه همه آنها استفاده کرد.

ویدیوهای مشابه