ساخت گجت مفید در خانه

ساخت یک گجت بسیار مفید برای خانه شما

این یک ابزار بسیار مفید برای خانه شما است ، این وسیله جالب و کاربردی وقتی که برق خانه شما قطع شود به شما کمک می کند. در واقع این یک اینورتر کوچک برای راه اندازی مستقیم وسایل ac است. شما در این فیلم می توانید ساخت این گجت کاربردی را مشاهده کنید، این اینورتور ساده به شما کمک می کند تا در هنگام قطعی و یا ضعیف شدن برق، همچنان نیز برخی از وسایل ساده الکتریکی خود را به کمک تبدیل برق دی سی ac روشن کنید. این فیلم را ببینید و خودتان با این ایده جالب بیشتر آشنا گردید.

... توضیحات کامل