مقایسه تلفن همراه Vivo NEX OnePlus 6

مقایسه تلفن های همراه Vivo NEX و OnePlus 6

در این ویدئو بررسی و مقایسه سرعت و دوربین های دو موبایل همراه جدید Vivo NEX  و OnePlus 6 را که در سال 2018 ارائه شدند، مشاهده کنید. خودتان سرعت و دوربین VIVO NEX vs ONEPLUS 6  را مقایسه کنید، ما برخی از برنامه ها را در همان زمان باز می کنیم و برخی از تصویر ها از همان اشیاء را در این ویدیو ضبط می کنیم، و در کنار هم قرار می دهیم تا بتوانید به راحتی هردو تلفن همراه را بایکدیگر مقایسه کنید. همچنین می توانید در مورد تلفن Vivo NEX بیشتر در اینجا بخوانید، همینطور می توانید بررسی کامل تلفن OnePlus 6 را در این قسمت مشاهده کنید.

... توضیحات کامل