تست تصادف ماشین فولکس واگن آرتون 2018

تست تصادف ماشین فولکس واگن آرتون 2018

اتومبیل 2018 وی دبلیو آرتون 2018، به عنوان محصول حدید فولکس واگن در تمامی زمینه های ارزیابی و آزمابشات خود بسیار خوب عمل کرده است و به عنوان یکی از خودروهایی شناخته شده است که بالاترین امتیاز اجرایی را برای حفاظت از عابر پیاده تاکنون در اختیار داشته است.

... توضیحات کامل