فولکس واگن مقایسه با کرونا ویروس محافظ

شرکت فولکس واگن برای مبارزه با کرونا ویروس محافظ صورت ایجاد می کند !

در پاسخ به بحران همه گیری کرونا ویروس، گروه ماشین سازی فولکس واگن یا همان وولکس واگن با چاپ سه بعدی شروع به تولید محافظ صورتهای پلاستیکی کرده است. این بخشی از یک ابتکار عملی مشترک ملی با شرکت Airbus و شبکه چاپ سه بعدی "Mobility goes Additive" است ، که شامل حدود 250 شرکت می باشند. محصولات تولید شده توسط ایرباس در اسپانیا مورد استفاده قرار می گیرد و هفته آینده از هامبورگ به مادرید توسط هواپیماهای ایرباس منثل می شوند. این ابتکار عمل بین المللی در پاسخ به درخواست مقامات اسپانیایی ، که توزیع محصولات را نیز در این کشور انجام می دهند ، آغاز شده است. هدف این است که تا آن زمان ممکن است تعداد افراد بیشتری را زنده نگه داشته باشیم.

... توضیحات کامل