آزمایش تصادف خودرو فولکس واگون Passat 2017

آزمایش تصادف خودرو فولکس واگون Passat 2017

در این ویدئو می توانید تست تصادف خودرو فولک واگون Passat 2017 را مشاهده کنید. در کل خودرو فولکس واگون Passat 2017 در آزمایش تصادف خیلی خوب عمل نمی کند.

 

ویدیوهای مشابه