خط تولید موتور کارخانه ولوو

خط تولید یک موتور در کارخانه ولوو

آیا مایلید بدانید یک موتور خودرو در کارخانه های ولوو چگونه تولید می شود؟ در این ویدئو کلیپ در چند دقیقه مراحل ساخت یک موتور در کارخانه های ولوو در سال 2018 را مشاهده خواهید کرد.

آیا مایلید بدانید یک موتور خودرو در کارخانه های ولوو چگونه تولید می شود؟ در این ویدئو کلیپ در چند دقیقه مراحل ساخت یک موتور در کارخانه های ولوو در سال 2018 را مشاهده خواهید کرد.

3.8 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل