اندازی بازی Whispering Willows نینتندو

تریلر راه اندازی بازی Whispering Willows برای نینتندو

تعامل با ارواح مرده، حل معماهایی مرموز از عمارت و کمک به النا برای پیدا کردن پدر گمشده او را در بازی ماجراجویی ترسناک: Whispering Willows تجربه کنید.

ویدیوهای مشابه