مقایسه ای ویندوز 10 خانگی ای

مقایسه ای از ویندوز 10 خانگی و حرفه ای

چگونه باید بین نسخه ویندوز 10 معمولی و نسخه Pro یکی را انتخاب کنیم .در نگاه اول، هر دو نسخه مانند دوقلوهای یکسان هستند. آنها هر دو به طور مشابه عمل می کنند. تفاوت در ابتدا خیلی واضح نیست، اما همان طور که در سیستم عامل جدیدتان با عملکردهای لازم تحت شعاع قرار می گیرید، متوجه خواهید شد که ویژگی های کمی وجود دارد.

... توضیحات کامل