ساخت دستگاه فشار خون قدیمی با دستگاه باورنکردنی

ساخت یک دستگاه باورنکردنی با دستگاه فشار خون قدیمی

یک پمپ هوا کوچک در داخل دستگاه اندازه گیری فشار خون وجود دارد. بنابراین شما در اینجا خواهید دید که چگونه می توان داخل یک فشارسنج قدیمی را باز کرد و پمپ هوا را از داخل آن خارج کرد. شما می توانید این باتری ها را به این پمپ هوا متصل کرده و آن را به یک پمپ باد کننده لاستیک کاربردی تبدیل کنید. حتماً باید این ویدیو را تماشا کنید تا با نحوه ساخت یک پمپ باد لاستیک خانگی آشنا گردید.

... توضیحات کامل