موتور های مسابقه ای ZERO در تگزاس

بزرگترین و جالب ترین موتورهای خاص الکتریکی در جهان را ببینید.

8.7 هزار بازدید 5 سال پیش ماشین موتور سیکلت ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل