تزیین مداد و خودکار

10 آموزش خاص تزیین مداد و خودکار برای مدرسه!

مجموعه ای از ترفندها و کاردستی های ویژه برای تزیین سر مداد و خودکار را در این ویدیوی نتران ببینید. اینجا 10 آموزش به صورت یک مجموعه درآمده تا شما با دیدن آنها بتوانید طرز ساخت کاردستی های زیبا کننده لوازم و التحریر مدرسه را بیاموزید.

... توضیحات کامل