آموزش ساخت کاردستی کاوایی

3 کاردستی مدرسه کاوایی کیوت: خط کش کاوایی، جامدادی و دفترچه کاوایی!

برای ساخت کاردستی های کاوایی کیوت مدرسه آماده هستید؟ این فیلم آموزشی به شما مراحل ساختن 3 کاردستی کاوایی را آموزش می دهد که خوشکل و بامزه هستند. این 3 کاردستی یک دفترچه کاوایی، یک خط کش کاوایی کیوت و یک جامدادی رومیزی کاوایی هستند که ساختن آنها را می توانید با دستان خودتان امتحان کنید.

... توضیحات کامل