1200 مکانیسم مکانیکی که در ساخت ماشین های مختلف به کار می رود!

1200 مکانیسم مکانیکی که در ساخت ماشین های مختلف به کار می رود!

این فیلم 40 دقیقه ای به شما 1200 مکانیسم مکانیکی را نشان می دهد که ماشین های صنعتی و ... بر اساس آنها فعالیت می کنند. این فیلم برای آنهاییست که می خواهند با دیدن مکانیسم های مکانیکی مختلف، ایده ساخت وسایل و ابزارهای مختلف را در ذهن خود بپرورانند.

... توضیحات کامل