آموزش جامدادی های کشودار جدید

آموزش جامدادی های کشودار جدید در طرح ها و اندازه های مختلف!

جامدادی های کشودار رومیزی برای استفاده در مدرسه یا خانه فوق العاده هستند! اگر می خواهید یکی از آنها را با هزینه کم داشته باشید، باید مقداری کارتن و کاغذ رنگی آماده کنید و این آموزش را ببینید و یکی از طرح های نشان داده شده را به کمک راهنمای عملی این ویدیو امتحان کنید.

... توضیحات کامل