ساخت ماکت

2 ایده ساخت ماکت خانه | کاردستی خانه درختی با چوب بستنی و مقوا

این فیلم آموزشی نتران را تماشا کنید تا با دو ایده جالب برای ساخت ماکت خانه درختی از چوب بستنی و مقوا آشنا شوید. شما در این فیلم ساخت دو ماکت خانه درختی ساخته شده از قطعات چوب بستنی و مقوا را خواهید دید و می توانید خیلی راحت نمونه آن ها را خود درست کنید. شما در ابتدا ساخت یک ماکت خانه مقوایی را خواهید دید و در ادامه نیز می توانید نحوه ساخت یک ماکت خانه با استفاده از چوب بستنی را مشاهده بنمائید. پس اگر به ساخت ماکت خانه علاقه دارید و یا برای پروژه مدرسه خود به یک ماکت خانه نیازمندید، خودتان ساخت دو مدل را در این فیلم بررسی و مشاهده کنید.

... توضیحات کامل