تست تصادف IIHS خودرو 2008 Hummer H3

تست تصادف IIHS برای خودرو 2008 Hummer H3

در این ویدئو مشاهده می کنید که خودرو هامر 2008 H3 با سرعت 40 مایل در ساعت با یک مانع، مطابق با استانداردهای IIHS برخورد می کند و مورد تست تصادف قرار می گیرد که ارزیابی کلی آن خوب برآورد شده است.

ویدیوهای مشابه