تست تصادف خودرو 2012 Honda CR-V

تست تصادف خودرو 2012 Honda CR-V

اتوموبیل هوندا 2012 CR-V 40 با سرعت 40 کیلومتر درساعت از جانب سمت راننده، مطابق با استاندارد های تطبیقی IIHSمورد ضربه و تست تصادف قرار می گیرد که ارزیاب کلی آن در حاشیه و نیاز به تست مجدد می باشد.

7.7 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل