تست تصادف اتومبیل 2012 Mercedes-Benz M-Class

تست تصادف اتوموبیل 2012 Mercedes-Benz M-Class

تست تصادف خودرو مرسدس بنز 2012 M-Class را ببینید. برای اطمینان از تمام نکات و بخش های ایمنی درخودرو این اتوموبیل و سرنشینان عروسکی آن به انواع سنسور ها مجهز می شوند تا قدرت ضربه به هر نقطه اندازه گیری شود و در نهایت توسط بسیاری از سیستم های کامپیوتر بسیاری از بخش ها و جنبه های تصادف مورد بررسی قرار می گیرد.

ویدیوهای مشابه