تست تصادف IIHS خودرو 2015 Mazda CX-5

تست تصادف IIHS برای خودرو 2015 Mazda CX-5

اتوموبیل 2015 Mazda CX-5 با سرعت 40 کیلومتر در ساعت مطابق با استانداردهای IIHS مورد تست تصادف قرار می گیرد که ارزیابی کلی آن نیز قابل قبول است.

ویدیوهای مشابه