تست تصادف 2017 Toyota Corolla و 2017 Honda Civic

تست تصادف 2017 Toyota Corolla در مقابل 2017 Honda Civic

خودرو چهار درب 2016 Honda Civic و اتوموبیل 2017 Toyota Corolla با سرعت 40 مایل در ساعت مطابق با استاندارد های سازمان IIHS با یکدیگر برخورد می کنند و مورد تست تصادف واقع می شوند که ارزیابی کلی هردو آن ها خوب برآورد شده است.

2.3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل