تست تصادف آزمایش ایمنی خودرو رنج روور 2018 Velar

تست تصادف و آزمایش های ایمنی خودرو رنج روور 2018 Velar

در این ویدئو می توانید آزمون های ایمنی ترمز و همچنین تست های تصادف خودرو بی نظیر 2018 Range Rover Velar را مشاهده کنید که با امتیاز کامل این تست ها را پشت سر می گذارد. بخش داخلی و مسافرتی اتوموبیل Velar در آزمون های تصادف از قسمت جلويی بسیار خوب باقی می ماند و سطح محافظتی مشابه برای افراد دارای سایز های مختلف و کسانی که در موقعیت های مختلف نشسته اند، به خوبی فراهم شده است. در کل حفاظت از تمام مناطق بدن حیاتی در این خودرو خوب بوده است و Velar حداکثر امتیاز را به دست آورده. همچنین خودرو Velar دارای یک سیستم ترمز دستی اضافی استاندارد است. تست های عملکرد این سیستم در سرعت های پایین که سرعت مناسب رانندگی در جاده ها است، عملکرد خوبی را نشان می دهد، در حالی که تقریبا در تمام سرعت های آزمون از برخورد با عابر اجتناب می کند. در کل تست های سیستم ترمزینگ اضطراری خودمختار در سرعت های بزرگراه عملکرد خوبی را نشان داده اند.

ویدیوهای مشابه