طرح مفهومی خودرو 2019 Alfa Romeo Kamal 4x4 QV

طرح مفهومی خودرو 2019 Alfa Romeo Kamal 4×4 QV

تصویر طرح مفهومی خودرو آینده آلفا رومئو به نام Kamal که پس از آخرین انتشارات به نام های Stelvio و Stelvio QV ارائه خواهد شد را مشاهده کنید. 

5 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل