فضای خالی پشت ماشین 2019 Chevrolet Silverado

بررسی فضای خالی پشت ماشین 2019 Chevrolet Silverado

سیلورادو 2019 یکی از بهترین عملکردها را نسب با هر ماشین پیکاپ دیگری دارد: بهترین حجم برای محموله، عمق جعبه زیاد، طول جعبه بالا به صورت طبقه ای و درب عقب منحصر به فرد که این درب خودرو به صورت انحصاری با برق مجزا باز و بسته می شود.

5.3 هزار بازدید 6 سال پیش تکنولوژی ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل