ایده تکه لوله شکسته پشت شیر آب

ایده عالی برای باز کردن تکه لوله شکسته از پشت شیر آب!

در هنگام تعمیر لوله و شیرهای خانه پیش می آید قطعه ای که با پیچیدن باز می شده است ناگهان شکسته می شود و در صورت عدم وجود فضای کافی برای گرفتن آن قطعه با انبر دستی یا آچار، باز کردنش بسیار سخت می شود. اینجا ایده ای بسیار عالی برای باز قطعات قطعات شکسته با استفاده از پیچ نمایش داده شده است که به شما کمک می کند مشکلات از این قبیل را کمی ساده تر حل کنید.

ویدیوهای مشابه