تست تصادف IIHS خودرو 2019 Jeep Cherokee

تست تصادف IIHS برای خودرو 2019 Jeep Cherokee

در این ویدئو مشاهده می کنید که اتوموبیل جیپ چروکی 2019 که در آوریل 2018 ساخته شده است مطابق با استانداردهای سازمان IIHS مورد تست تصادف قرار می گیرد که با سرعت 40 مایل در ساعت از جانب روبرو و سمت راننده با یک مانع مورد اصابت قرار می گیرد که ارزیابی کلی آن خوب بر آورد شده است.

ویدیوهای مشابه