ربات بیونیک با فن آوری AI FESTO

3 ربات بیونیک جدید با فن آوری AI از شرکت FESTO

در زیر سه ربات عجیب غریب و جالب BIONIC با فناوری AI از کمپانی FESTO را مشاهده می کنید. یک خفاش، یک عنکبوت و یک مار ماهی رباتی که هر کدام مطابق با الگوها و نمونه های طبیعی خودشان در طبیعیت رفتار می کنند.

ویدیوهای مشابه