3 آموزش ساخت سلاح نینجایی کاغذی

3 آموزش ساخت سلاح نینجا کاغذی: تبر، نیزه و پرتابگر با کاغذ!

این 3 آموزش برای ساختن سلاح کاغذی به شما نحوه درست کردن تبر دو لبه کاغذی، نیزه کاغذی و پتابگر تار را آموزش می دهد. این مجموعه گلچین شده بهترین آموزش ساخت سلاح کاغذی نینجایی به شما نزدیک به 12 دقیقه مراحل ساختن سلاح های نینجایی را با کاغذ ساده آموزش خواهد داد.

... توضیحات کامل