سلاح نینجایی با کاغذ

آموزش سلاح نینجایی با کاغذ: چاقو کارامبیت، پرتابگر و خنجر مخفی!

3 آموزش درست کردن سلاح نینجایی با کاغذ شامل چاقو نینجایی کارامبیت کاغذی، پرتابگر مچبند و خنجر مخفی کاغذی را در این مجموعه کاردستی سلاح کاغذی در نتران ببینید. این سلاح های کاردستی از سلاح نینجاها الهام گرفته شده اند و با روش اوریگامی با استفاده از کاغذ ساخته می شوند.

... توضیحات کامل