آزمایش های علمی دیدنی

33 آزمایش علمی تماشایی و دیدنی

این ها آزمایشاتی منحصر به فرد و بسیار تماشایی هستند که مطمئنن نظر هر شخص بیننده ای را جلب خواهند کرد. می توانید از تماشای این آزمایش های خاص لذت ببرید و خودتان واکنش ماده های مختلف را با یکدیگر بررسی کنید. شما می توانید ترفند هایی با آب ، آهن رباها، نوشابه، بادکنک، تخم مرغ و غیره را مشاهده کنید. مطمئنن این آزمایش های علمی جذاب شما را غافلگیر و متعجب خواهند کرد.

... توضیحات کامل