نقاشی اکریلیک روی چوب بستنی

آموزش نحوه نقاشی کشیدن روی قاب چوب بستنی!

در این فیلم آموزشی ببینید که چگونه بر روی یک فریم ساخته شده از چوب بستنی می توانید نقاشی اکریلیک زیبا بکشید. این آموزش از نححوه ساخت فریم از چوب بستنی آغاز می شود و تا کشیدن مراحل آخر نقاشی ادامه خواهد داشت.

ویدیوهای مشابه