AI پشت دیوار میبیند

این AI شما را حتی از پشت دیوار هم میبیند

این هوش مصنوعی پیشرفته از طریق تشخیص حرارت بدن شما می تواند شما و حرکات مختلف شما را در همه حالتی، چه در تاریکی و حتی از پشت دیوار، تشخیص دهد.

... توضیحات کامل