ایرباس چشم انداز آینده خطوط هوایی

ایرباس چشم انداز آینده خطوط هوایی خود را رونمائی می کند

یک خانواده هوشمند، ماژولار و متصل به یکدیگر، همراه با سیستم های جنگنده و هواپیماهای معمولی و یا هواپیماهای بدون سرنشین با سیستم عامل های دقیق، چند دامنه و یک معماری خاص در شبکه، مشاهده کنید که تمامی وسایل و هواپیماهای شرکت ایرباس چگونه با یک برنامه خاص به یکدیگر متصل می شوند و می توانند با یکدیگر به راحتی ارتباط برقرار کنند، حتی هواپیماهای بدون سرنشین نیز در یک شبکه خاص می تواندد با هرکدام از هواپیماهای جنگنده و یا یک هواپیما معمولی شرکت ایرباس ارتباط داشته باشند.

ویدیوهای مشابه