کاردستی اوریگامی جت جنگنده

روش ساخت کاردستی اوریگامی جت جنگنده شگفت انگیز

این ویدئو نیز یکی دیگر از آموزش های بی نظیر ساخت کاردستی اوریگامی است که می تواند هر شخصی را به وجد بیاورد. این یک جت جنگی کاغذی است که می توانید خیلی راحت با یک ورق کاغذ نمونه آن را در خانه تهیه بکنید. این ویدئو را مشاهده بنمائید تا گام به گام نحوه ساخت این کاردستی اوریگامی عالی را یاد بگیرید. فقط یک ورق کاغذی ساده را بردارید و مانند ویدئو آن را چنیدن بار تا بزنید.

... توضیحات کامل