ساخت هواپیمای جت جنگنده اوریگامی

روش ساخت هواپیمای جت جنگنده اوریگامی

اگر می خواهید ایده ای فوق العاده بی نظیر برای ساخت کاردستی اوریگامی را یاد بگیرید حتما این ویدئو را تماشا کنید. این ویدئو نحوه ساخت یک جت جنگنده اوریگامی عالی را به ما نشان خواهد داد. شما نیز می توانید با یک تکه کاغذ و با روش تازدن کاغذ، آن را به یک جت جنگنده اوریگامی منحصر به فرد تبدیل کنید. این ویدئو را تماشا بنمائید تا خودتان ساخت این جت جنگنده اوریگامی را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل