تولید اتومبیل TT RS 2017 آئودی

تولید اتوموبیل TT RS 2017 آئودی

آئودی یک کارخانه کامل با فروشگاه محصولات، فروشگاه بدنه، فروشگاه رنگ و خطوط مونتاژ، با فضای بیش از دو میلیون متر مربع  رادر سایت خود در مجارستان، ساخته است.

7.8 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل