نگاهی به عملکرد پرینتر سه بعدی هوشمند کریلیتی CR-10

CREALITY CR10 Smart یک پرینتر سه بعدی بی نظیر و جدید است. این پرینتر سه بعدی می تواند هرچیز و هر مدلی را برای شما شبیه سازی کند. فقط کافیست تا طرح مدل سه بعدی مورد نظر خودتان را در آن وارد کنید. حتی می توانید مدل های سه بعدی را از طریق وای فای نیز بر روی آن منتقل بنمائید. این فیلم نحوه سرهم بندی و نحوه کارکرد این پرینتر سه بعدی را به ما نشان خواهد داد. همچنین می توانید در صورت علاقه نحوه ساخت پرینتر سه بعدی با استفاده از آردوینو را نیز در نتران مشاهده بکنید.

... توضیحات کامل