تست تصادف IIHS خودرو بی ام و I3 2017

تست تصادف IIHS برای خودرو BMW I3 2017

BMW I3 رتبه خوبی را در سایر آزمون ها برای تست ضربه و مصدومیت سرنشینان به دست می آورد و با یک سیستم جلوگیری از تصادف پیشین اختیاری است که این امتیاز پیشرفته را به دست می آورد. این سیستم سرعت ضربه را به طور میانگین 9 مایل در ساعت در آزمایش سرعت 12 مایل در ساعت کاهش داد و همچنین سرعت 7 مایل در ساعت در آزمایش 25 مایل در ساعت نیز کاهش یافت.

6.2 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل