جعبه کارتنی

تبدیل جعبه دور انداختی به یک جعبه زیبای کاربردی!

این یک ایده برای ساخت کاردستی بازیافتی است و به شما امکان می دهد از جعبه ای استفاده کنید که در غیر این صورت دور ریخته می شود. می‌توانید از این جعبه تزیینی ساخت دست خود برای نگهداری اقلام یا سازماندهی اسناد استفاده کنید. این یک راه آسان برای سرگرمی و کمک به محیط زیست در یک زمان است.

ویدیوهای مشابه