ساخت صندوقچه کارتنی کشودار

با کارتن خالی چه بسازیم؟ | ساخت یک صندوقچه کارتنی کشودار!

این ویدئو نحوه بریدن و به هم چسباندن قطعات کارتن را برای ایجاد یک صندوق محکم کشو دار را به شما نشان می دهد. همچنین نحوه رنگ آمیزی حرفه ای صندوقچه ساخته شده نیز به نمایش درخواهد آمد که قدمی مهم برای اتمام کار این کاردستی است.

... توضیحات کامل