ربات دیوارها با چیدن آجرها سازد

این ربات دیوارها را با چیدن آجرها روی هم می سازد

به گزارش HBO این ربات آجرچین می تواند دیوارها را سریع تر از انسان ها بسازد. در این ویدئو شما با دستگاه نیمه اتوماتیک Mason یا SAM، یک ربات که در ساخت دیوارها بسیار خوب عمل می کند و می تواند صنعت ساخت و ساز را گسترش و توسعه دهد، دیدار می کنید.


ربات دیوار ساز با ساخت شرکت Robotics Construction در نیویورک طراحی شده و وعده داده شده است که بتوانند، هر دو، افزایش بهره وری داشته باشند و هزینه های کل کار را کاهش دهند.

... توضیحات کامل