کامیون باری BTE

رونمائی از کامیون باری BTE

در این ویدئو می توانید کامیون BTE را مشاهده کنید و تمام ویژگی ها و قابلیت هایی که یک ماشین بازی بزرگ و عظیم جثه می تواند ارائه دهد را ببینید.

... توضیحات کامل