با سطل خالی و پارچه یک سبد دسته دار فوق العاده بسازید!

با سطل خالی و پارچه یک سبد دسته دار فوق العاده بسازید!

در این آموزش شما می بینید که چگونه با تکه های پارچه و چسب تفنگی می توان یک سطل پلاستیکی را به یک سبد کاربردی دسته دار تبدیل کرد. اگر می خواهید سطل های پلاستیکی و تکه های پارچه را بازیافت کنید، بهترین راه ساختن این سبد دار زیباست.

... توضیحات کامل