صندوقچه کارتنی

با جعبه خالی یک صندوقچه بسازید و با پارچه شلوار تزیین کنید!

این کلیپ آموزشی به شما نشان می دهد که چطور می توانید با جعبه خالی صندقچه ای بسازید که به وسیله پارچه تکه تکه شده از یک شلوار قدیمی و گیره از وسط جدا شده تزیین می شود. اگر قصد ساختن یک کاردستی از وسایل بدرد نخور را دارید، این فیلم آموزشی از ساخت صندوقچه تزیین شده، مخصوص شماست.

... توضیحات کامل