صفر 400 کیلومتر ساعت با بوگاتی شیرون

از صفر تا 400 کیلومتر بر ساعت با بوگاتی شیرون

بوگاتی شیرون اتومبیلی بسیار قدرتمند و سریع است. در این ویدئو ببینید که این اتومبیل چگونه از سرعت صفر، به سرعت 400 کیلومتر بر ساعت در طی زمان 42 ثانیه می رسد.

 

ویدیوهای مشابه