آزمایش تصادف خودرو شورولت Impala 2017

آزمایش تصادف خودرو شورولت Impala 2017

خودرو شورولت Impala 2017 در تست تصادف نسبتا خود عمل می کند، در این ویدئو می توانید عملکرد قابل قبول اتومبیل شورولت Impala 2017 را در یک تست تصادف از روبرو مشاهده کنید.

1.5 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های آموزشی
... توضیحات کامل