تست تصادف اتومبیل Chevrolet Silverado 1500 2016

تست تصادف اتوموبیل (Chevrolet Silverado 1500 (2016

خودرو Chevy Silverado 1500 دو کابینه، هر دو امتیاز قابل قبول برای حفاظت از راننده در یک تصادف را به همراه دارد، فضای زنده برای راننده در این وانت بلند و کابین به طور کلی به خوبی حفظ شده است، و به میزان قابل قبولی این ساختار به امنیت راننده و سرنشینان کمک می کند.

5.9 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل