Clash Royale دیدار با Rascals یک کارت جدید

Clash Royale، دیدار با Rascals! (یک کارت جدید!)

ببینید که این کارت جدید با جنگجو های جدید چه آشوبی در میدان نبرد بازی کلش رویال ایجاد می کنند. کارت جدید به زودی در بازی ارائه می شود!

1.9 هزار بازدید 6 سال پیش بازی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل