تست تصادف 200 کیلومتر ساعت

تست تصادف 200 کیلومتر در ساعت

شما در این ویدئو می توانید یک تست تصادف بسیار سنگین با اصابت بر یک بلوک بتنی را مشاهده کنید. یک اتوموبیل با سرعتی بسیار بالا و در حدود 200 کیلومتر در ساعت با یک بلوک بتونی برخورد می کند، و می توانید مشاهده کنید که با این سرعت بسیار بالا چیزی برای ارزیابی باقی نمی ماند. ایمن ترین خودرو ها نیز با چنین سرعت بالایی می توانند خسارات و تلفات بسیاری به همراه داشته باشند.

ویدیوهای مشابه