خودتان در خانه این گل کاغذی اوریگامی را درست کنید

جالب است که می توانیم با کاردستی های کاغذی اوریگامی انواع صنایع دستی زیبا را تولید کنیم. در اینجا نیز یاد خواهیم گرفت که چطور می توان کاغذهای رنگی را با تا کردن یا همان روش اوریگامی به یک گل رز جذاب تبدیل کنیم. ما این گل خلاقانه اوریگامی ساخته شده از کاغذ را به شما تقدیم می کنیم. شما نیز می توانید نمونه آن را به ترتیب در خانه بسازید. مواد مورد استفاده برای ساخت این گل های رز کاغذی عبارتند از کاغذ اوریگامی، قیچی، خط کش، چسب و برخی از وسایل ساده دیگر که همه در ویدئو نیز قابل مشاهده اند. خودتان در اینجا روش درست کردن این گل های کاغذی زیبا را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل